En järnarbetares visor (1975)

Sjunger Rudolf Nilsen (1977)

Den stora maskeraden (1979)