Sida A
1. Vietnam är nära .mp3
2. Sång om dammarna .mp3
3. En vietnamesisk bonde .mp3
4. Rag om den nordvietnames-
iska invasionen .mp3
5. Vid läsningen av Ett tusen
poeters antologi .mp3
6. Internationella brigadens sång .mp3
7. Haiphong .mp3
Sida B
1. Befrielsemarsch .mp3
2. En kamp på tusen slagfält .mp3
3. Militära mål .mp3
4. Vapenhandlarens sång .mp3
5. Roten till det onda .mp3
6. Avskedet .mp3
7. Maktens män .mp3
8. Befria södern .mp3
Artist: De förenade
FNL-grupperna
År: 1972
Format: LP
Skivbolag: Befria Södern
Katalognr: BS 4


Framsida

Baksida

Label sida A

Label sida B

Texthäfte sida 1

Texthäfte sida 2

Texthäfte sida 3

Texthäfte sida 4