Internationalen och
andra revolutionära arbetarsånger (1971)

Dom ljuger (1972)

Vi slåss för vår framtid (1972)

De svarta listornas folk (1973)